Categories: CSS, HTML, Illustrator, Photoshop

Stilart website

Dette var vores første opgave da vi startede på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). Vi blev sat i grupper, udvalgt af lærerne og fik til opgave at lave vores en hjemmeside, ud fra en stilart vi fik tildelt. Min gruppe fik tildelt stilarten ‘Street Art’. Vi startede med at researche på stilarten, hvor vi kiggede på forskellige sider omkring hvad der var karaktertræk for Street Art. Vi fandt hurtigt ud af at der var rigtig meget indhold og for det meste billede materiale. Efterfølgende skulle vi lave en segmentering og vælge et segment til vores stilart. Som vi så lavede en persona ud fra.

Street art moodboard

Da det meste forarbejdet var lavet, blev vi introduceret til først HTML og hvad sproget indebar, vi lavede et par øvelser med ren HTML, uden styling i CSS overhovedet. Da jeg har lavet noget HTML og CSS tidligere, startede jeg med begge dele. Men når de andre elever havde fået det på plads, gik vi igang med øvelser, hvor vi også lavede CSS f.eks. flexbox. Dette hjalp med at forstå hvordan vores hjemmeside skulle bygges op, med hensyn til sectioner, div’er og billeder. Næste uge, fik vi et indblik i farveteori og typografi. Farveteori skulle vi lave forskellige opgaver i photoshop. Og i typografi skulle vi vælge en font, der passede til forskellige medier og genrer.

pop art af Bruno Mars

Med både den smule viden i både farveteori og typografi skulle vi udarbejde et ‘Styletile’ som man vil associere med ‘Street Art’ og som var passende til vores segment. Vi skulle også lave fem forskellige splashbilleder, som skulle passe til forskellige formater og devices. Vi lavede også et ikon som skulle bruges til to ting, det skulle både kunne bruges som et logo men også et fav-icon. Jeg fandt billeder af produkter som jeg mente havde en forbindelse til Street Art, Jeg skitseret ca. 21 ikoner, og udarbejdet så de 6 bedste, hvor jeg valgte et ikon.

Splash billeder

I den sidste uge skulle vi udarbejde og færdiggøre hjemmesiden udfra de øvelser vi havde lavet de foregående uger. Der var nogle forskellige krav til hjemmesiden, ét var at hjemmesiden skulle være responsive ved brug af flexbox. Det gjorde vi ved hjælp af mediaqueries. Til sidst tilføjet vi et fav-icon.