Categories: Illustrator, Photoshop, XD Design

KEA App

Det sidste og fjerde tema på første semester var grundlæggende UX. Her var opgaven at udvikle en prototype til en app der henvendte sig til KEA studerende. og præsenteres for KEA ledelse. Vi blev introduceret Design Thinking og de syv stadier der indgår det, define (brief), research, ideate, prototype, select, implement og learn. Opgaven gik ud på at gøre livet nemmere for KEA studerende at gå på KEA. Vi blev hurtigt enig om vi skulle gøre noget ved de praktiske ting. Men hvad det vidste ikke. Der fik vi gavn af Value Proposition Canvas, efter vi havde kigget på det, fandt vi hurtigt nogle ting vi kunne implementerer i en samlet app.

Så gik vi mere i dybden på de foreskellige ting om hvad der skulle være inde for de forskellige områder.

  • Vi havde valgt at implementerer et skema, da det er besværligt at skulle igennem fronter hver gang og hvis man er sidst på semestret skal scrolle helt ned i bunden af det lange dokument.
  • Så skulle der være en kalender med oplysninger af foreskellige sociale arrangementer både på vores skole men også på det andre KEA skoler f.eks. hvornår der er fredagsbar, om der nogle aktive turneringer eller lign.
  • Så skulle der være et punkt der hed kantine, hvor man skulle kunne se en ugeplan over dagens ret og en liste med priserne på de foreskellige mad og drikke vare.
  • Så havde vi åbningstider på det forskellige ting f.eks. skolerne, hvornår åbner de og hvornår lukker de? Administrationen? biblioteket på guldbergsgade?
  • Et forum, hvor man kunne spørge alle ens medstuderende på tværs af semestre om alt muligt, lige fra spørgsmål omkring fagligt til spørsmål omkring fester.
  • Vi lavede også et kort over hver skole, så man hele tiden kunne finde det hele, uden at man skulle vade forvirret rundt.
  • Info omkring lærerne, f.eks. en mail eller der kunne stå lidt info om hver lærere, så man kunne få et tættere forhold til ens lærer.
  • Og det sidste punkt var elever, lidt på samme måde som lærerne.

Jeg stod for det meste af designet og at lave prototypen i Experience Design. Jeg lavede alle ikonerne, behandlede alle billederne, vores virksomheds logo, app’ens logo og delvist kodningen af procesdokumentation.